Thư viện pháp luật

 • Nghiệm thu Giáo trình luật hình sự
  • Thứ sáu, 22/04/2016
  Ngày 09/10/2010, Hội đồng nghiệm thu Học viện Tư pháp tổ chức nghiệm thu cuốn Giáo trình luật hình sự do PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên làm chủ biên. Đây là cuốn giáo trình phục vụ chủ yếu cho đối tượng là giảng viên đang giảng dạy tại Học viện Tư pháp,...
 • Luật Thi hành án Hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010
  • Thứ năm, 15/12/2016
  Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân,...
 • Bộ luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam
  • Thứ sáu, 22/04/2016
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
 • Luật đất đai
  • Thứ sáu, 22/04/2016
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
 • Luật Hôn nhân và Gia đình
  • Thứ sáu, 22/04/2016
  Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới...
 • Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ
  • Thứ năm, 12/10/2017
  Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp có vị trí không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi được chú trọng và khai thác một cách tối ưu, tài sản “vô hình” này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh, nâng cao...
Lên trên
Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Xin vui lòng để lại lời nhắn.

0918 477 636