Luật đất đai

  • Luật đất đai
    • Thứ sáu, 22/04/2016
    Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
Lên trên
Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Xin vui lòng để lại lời nhắn.

0918 477 636