Luật hình sự

  • Nghiệm thu Giáo trình luật hình sự
    • Thứ sáu, 22/04/2016
    Ngày 09/10/2010, Hội đồng nghiệm thu Học viện Tư pháp tổ chức nghiệm thu cuốn Giáo trình luật hình sự do PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên làm chủ biên. Đây là cuốn giáo trình phục vụ chủ yếu cho đối tượng là giảng viên đang giảng dạy tại Học viện Tư pháp,...
  • Luật Thi hành án Hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010
    • Thứ năm, 15/12/2016
    Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân,...
Lên trên
Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Xin vui lòng để lại lời nhắn.

0918 477 636