Nghiệm thu Giáo trình luật hình sự

Ngày 09/10/2010, Hội đồng nghiệm thu Học viện Tư pháp tổ chức nghiệm thu cuốn Giáo trình luật hình sự do PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên làm chủ biên. Đây là cuốn giáo trình phục vụ chủ yếu cho đối tượng là giảng viên đang giảng dạy tại Học viện Tư pháp, học viên đang theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ tại Học viện. Ngoài ra, cuốn giáo trình cũng cập nhật những kiến thức mới, có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm.
Nội dung giáo trình trang bị cho người đọc, nhất là học viên đang theo học tại Học viện Tư pháp khối lượng kiến thức luật hình sự mang màu sắc thực tiễn. Cuốn giáo trình gồm 21 chương. Các phần và tên của từng chương tuân theo quy định của Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn, không trùng lặp với các giáo trình của các cơ sở đào tạo luật khác. Các tác giả tham gia viết giáo trình theo phương pháp làm nổi lên về mặt lý luận và cách tiếp cận về mặt thực tiễn. Tuy nhiên, mục đích của cuốn giáo trình mang tính tham khảo vì vậy nhóm tác giả chưa đi sâu vào một số nội dung.

Hội đồng nghiệm thu hoan nghênh nhóm tác giả đã thực hiện việc viết cuốn giáo trình. Cuốn giáo trình được xuất bản sẽ trang bị kiến thức cho các học viên để đáp ứng được yêu cầu của công tác thực tiễn. Hội đồng góp ý nhóm tác giả cần cập nhật các kiến thức và văn bản mới liên quan đến luật Hình sự, đưa một số nội dung về so sánh Bộ luật Hình sự qua các thời kỳ. Hội đồng nhất trí để xuất bản cuốn giáo trình sau khi nhóm tác giả tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.
 
Thay mặt nhóm tác giả, PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên cảm ơn những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu. Nhóm tác giả sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và báo cáo Hội đồng trước khi xuất bản cuốn giáo trình.
Lên trên
Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Xin vui lòng để lại lời nhắn.

0918 477 636