Một số điểm mới của thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

Việc đăng ký thông tin giao dịch trực tuyến có giá trị pháp lý như đơn giấy. Thủ tục đăng ký trực tuyến được xem là một điểm mới nổi bật của nghị định 83 vì đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi đăng ký và tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm trực tuyến.
Đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến: Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký và tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm trực tuyến.

Việc đăng ký thông tin giao dịch trực tuyến có giá trị pháp lý như đơn giấy. Thủ tục đăng ký trực tuyến được xem là một điểm mới nổi bật của nghị định 83 vì đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi đăng ký và tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm trực tuyến.
 
Giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm trong ngày.

Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, sửa chữa sai sót về đăng ký giao dịch bảo đảm, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
 
Hiệu lực của việc đăng ký giao dịch bảo đảm không còn giới hạn là 5 năm như quy định tại Nghị định 08/2000/NĐ-CP trước đây, trừ trường hợp xóa đăng ký theo yêu cầu.
 
Những điểm mới trên được quy định tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm.
 
Ngoài những điểm mới nói trên, Nghị định 83 còn quy định rõ thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực. Tùy vào từng loại tài sản bảo đảm mà thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký sẽ khác nhau. Đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm có hiệu lực là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; Đối với tàu bay, tàu biển, thời điểm có hiệu lực là thời điểm thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi vào Sổ đăng bạ tàu bay, Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam; đối với các tài sản khác, thời điểm có hiệu lực là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.
 
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2010, thay thế Nghị định 08/2000/NĐ-CP
Lên trên
Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Xin vui lòng để lại lời nhắn.

0918 477 636